El treball cooperatiu

El treball cooperatiu cada cop pren més força com a eina d’ensenyament i d’aprenentatge en un entorn amb enfocament globalitzat.

L'aprenentatge cooperatiu és una metodologia que empra una varietat d'activitats d'aprenentatge per millorar la comprensió d'un tema per part de l’alumnat mitjançant l'ús d'un enfocament estructurat que involucra una sèrie de passos que requereixen que els estudiants creïn, analitzin i apliquin conceptes. L'aprenentatge cooperatiu utilitza idees de Vigotski, Piaget i Kohlberg en el sentit que tant l'entorn individual com el social són dinàmiques actives en el procés d'aprenentatge a mesura que els estudiants intenten imitar l'aprenentatge de la vida real.

En combinar el treball en equip i la responsabilitat individual, l’alumnat treballa per adquirir coneixements i habilitats socials. És una estratègia d'ensenyament que permet a l’alumnat treballar en grups petits amb individus de diversos talents, habilitats i antecedents per aconseguir un objectiu comú. Cada membre individual de l'equip és responsable d'aprendre el material i també d'ajudar els altres membres de l'equip a aprendre’l.

L’alumnat treballa fins que cada membre del grup comprèn i completa amb èxit la tasca, creant així una atmosfera d'assoliment. Com a resultat, emmarquen nous conceptes basant les seves conclusions en coneixements previs. Aquest procés té com a resultat una comprensió més profunda del material i més potencial per retenir els continguts.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Què és el treball cooperatiu?

Mòdul 2. Implementació del treball cooperatiu

Mòdul 3. Tècniques de treball cooperatiu

Mòdul 4. Consells i preguntes freqüents

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació