Política d'ús, de privacitat i de protecció de dades

Actisi Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. L'organ responsable del fitxer automatitzat és Actisi Associació, amb CIF G55264121.

A través d'aquest lloc web, no recollim dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni les cedim a tercers, excepte si estem obligats a divulgar o compartir les seves dades personals per complir una obligació legal o per fer valer o aplicar els nostres termes de subministrament i altres acords amb vostè; o per protegir els drets, la propietat o la seguretat d'Actisi Associació, els seus clients o uns altres.

Podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, d'acord amb els termes i condicions previstes a la pròpia LOPD, adreçant un escrit a info@actisi.cat.

L'acceptació d'aquestes condicions suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb el Departament d'Ensenyament o les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat. També doneu el consentiment per, en la mesura legalment permesa, fer publicitat i marketing, i proporcionar-vos informació sobre els nostres béns i serveis. Això inclou suggeriments i recomanacions sobre serveis que podrien interessar-vos a vosaltres o al centre per qui treballeu.

En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, Actisi Associació no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys directes, indirectes o de qualsevol tipus, de pèrdua de beneficis o d'ingressos, de pèrdua d'oportunitats, o d'altres tipus de perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús o incapaciat per accedir als serveis d'aquesta web que inclou també els perjudicis de qualsevol tipus pel cas que l'usuari no pugui acabar els cursos per qualsevol motiu o no pugui obtenir el certificat d'assoliment dels cursos. En cap cap, la responsabilitat d'Actisi Associació per totes les reclamacions relacionades amb els seus serveis no podrà excedir els cinquanta euros (50€) o bé la quantitat rebuda per Actisi Associació per part de l'usuari en matricular-se als cursos que han originat la reclamació.