Manifestacions de l'art contemporani

El curs "manifestacions de l'art contemporani" ofereix una anàlisi profunda sobre com l'art contemporani serveix com a reflex de les tendències culturals, tecnològiques i socials de l'era actual. En aquesta formació, es contempla l'art des d'una perspectiva àmplia, examinant com els canvis en la societat influencien les pràctiques artístiques i viceversa. A través dels diferents mòduls, els participants exploraran les diverses facetes de l'art contemporani, des de la seva definició i els seus elements fonamentals fins a les seves manifestacions més avantguardistes com les videoinstal·lacions i les performances.

El curs ofereix una introducció al concepte d'art contemporani, analitzant la seva relació amb la innovació i la tecnologia i la seva distinció de l'art tradicional. Aquesta base teòrica permet al professorat comprendre millor els factors que defineixen l'art contemporani i com aquest interactua amb la societat moderna. El curs també aprofundeix en les tècniques i les formes específiques de l'art contemporani, incloent-hi anàlisis intuïtives d'obres d'art i l'exploració dels principals mètodes i materials utilitzats avui dia, proporcionant als educadors eines per fomentar una comprensió més rica i crítica de l'art entre l'alumnat.

El curs també aborda l'impacte de les noves tecnologies en l'art contemporani, especialment en el camp de les videoinstal·lacions i les performances, on la interacció i la participació activa de l'espectador juguen un paper central. Aquests mòduls no només expliquen com crear i analitzar aquests tipus d'art sinó que també com aquests formats poden ser utilitzats per transcendir els límits tradicionals entre les disciplines artístiques i científiques. El curs està dissenyat perquè els participants adquireixin una comprensió profunda de l'art contemporani, permetent-los introduir a l'alumnat en aquestes pràctiques artístiques innovadores de manera efectiva i inspiradora.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional d'educació visual i plàstica i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Introducció a l’art contemporani

Mòdul 2. Anàlisi intuïtiva de l’art contemporani.

Mòdul 3. L’origen de les performances en vídeo.

Mòdul 4. Les videoinstal·lacions.

Mòdul 5. Les performances.

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació