Intel·ligències múltiples i diversitat a l'aula

En aquesta activitat, els participants treballareu amb una visió de la ment, basada en la teoria de les intel·ligències múltiples, que us portarà a una nova manera de veure les escoles i la docència. Aquest mètode pot analitzar la ment d’una manera plural, i permet personalitzar l’ensenyament que necessita cada alumne, de tal manera que aquest alumnat pugui assolir el seu màxim nivell de desenvolupament en tots els camps possibles.

També veureu com podeu usar la teoria de les intel·ligències múltiples per aconseguir una educació inclusiva i atendre l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, ja que aquesta teoria us aportarà un llenguatge per poder-vos comunicar de forma eficient i veure les habilitats de l'alumnat, en especial aquell que té algun tipus de dificultat de l’aprenentatge.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional d'atenció a la diversitat dels alumnes i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Les intel·ligències múltiples

Mòdul 2. Avaluació de la diversitat de les intel·ligències

Mòdul 3. Competències bàsiques amb IM

Mòdul 4. Estratègies per a les IM a l'escola

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació