Escoles amb enfocament globalitzat

Cada cop més, les necessitats de l'ensenyament van evolucionant d'un sistema rígid basat en la memorització i la repetició cap un sistema globalitzat que es mira les necessitats de l'alumnat des d'un punt de vista més flexible i basat en les competències interdisciplinàries que li seran de més utilitat en el futur.

En aquesta activitat, els participants aprendran com millorar les escoles per tal que centrin el seu model educatiu al voltant de l'alumnat com a centre, i que faciliti a aquest alumnat aprendre nous conceptes a partir de situacions i problemes a resoldre del món real.

Per tal d'aconseguir això, en aquesta activitat els participants veuran com motivar l'alumnat i com se'l pot incloure en tot el procés de disseny de les seqüències didàctiques i la seva avaluació. També veuran com integrar els continguts per tal de fer més efectives les ecoles.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Introducció

Mòdul 2. Aprenentatge globalitzat

Mòdul 3. Organització i gestió de l'aula

Mòdul 4. Escoles efectives

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació