La gestió positiva de l’aula

Benvinguts a "La gestió positiva de l’aula", un curs transformador dissenyat per capacitar el professorat per crear un entorn d'aprenentatge atractiu i positiu. Aquest curs complet està dissenyat per ajudar-vos a aprofitar el poder del reforç positiu per fomentar relacions sòlides amb el vostre alumnat, fomentar un comportament positiu i maximitzar els resultats d'aprenentatge.

Aquest curs us guiarà a través d'estratègies provades i tècniques innovadores que emfatitzen la importància de crear una relació i confiança amb el vostre alumnat. Aprendreu a implicar l’alumnat en el procés d'establir expectatives i crear una cultura de suport a l'aula que nodreixi el seu creixement i desenvolupament.

Com a participant d'aquest curs, descobrireu els avantatges d'implementar sistemes de recompensa efectius que se centren en elogis genuïns, incentius significatius i reconeixement entre iguals. Aquest curs us proporcionarà coneixements valuosos i eines pràctiques per redirigir i minimitzar els comportaments negatius, i mantenir un fort èmfasi en el reforç positiu.

A més, explorarem les estratègies essencials de resolució de conflictes i de comunicació positiva que fomenten la col·laboració, el compromís i el diàleg respectuós a l'aula. També aprendreu a dissenyar un entorn de classe inclusiu i acollidor que promogui la propietat, la responsabilitat i el sentit de pertinença de l’alumnat.

Com a professorat, el vostre creixement professional continuat és de la màxima importància. És per això que aquest curs fomenta la reflexió contínua, la col·laboració i l'adaptació per garantir que romangueu a l'avantguarda de les pràctiques docents innovadores amb exemples clars que podeu usar a la vostra aula.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional d'atenció a la diversitat de l'alumnat i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Construcció de relacions positives amb l’alumnat

Mòdul 2. Establir i comunicar expectatives de comportament

Mòdul 3. Sistemes de recompensa i foment de la conducta positiva

Mòdul 4. Redirecció i minimització de comportaments negatius

Mòdul 5. Resolució de conflictes i comunicació positiva

Mòdul 6. Creació d'un entorn d'aula de suport i inclusiu

Mòdul 7. Millora contínua i creixement professional

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació