Gamificació. Aprenentatge basat en jocs digitals

La gamificació (aprenentatge basat en jocs) fa ús de les tècniques típiques dels jocs per tal de motivar els estudiants i millorar-ne la productivitat a l'hora d'assimilar diversos continguts i matèries.

En aquest curs, s'hi presenten les estructures de disseny dels jocs per oferir una experiència a l'alumnat que els permeti explorar, pensar i provar noves opcions per resoldre problemes. També s'hi veu com proporcionar una motivació per continuar aprenent i com reduir el risc d'abandonament.

Aquesta metodologia amb enfocament globalitzat, aplica metodologies de treball per projectes i permet aplicar la mecànica dels jocs per tal d'aconseguir un aprenentatge competencial en tots els nivells alhora que permet una educació inclusiva i coeducació.

La diversitat de la tipologia dels jocs que es poden aplicar a l'ensenyament permet atendre una gran diversitat d'alumnat en el context del centre i fer un seguiment de l'evolució de tot l'alumnat.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional de competència digital docent i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Gamificació

Mòdul 2. Elements dels jocs

Mòdul 3. La motivació amb jocs

Mòdul 4. Exemples

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació