Diversitat, emocions i resolució de conflictes a l'aula

En aquesta activitat els participants aprendreu com gestionar les emocions a les aules. Cada cop l'ensenyament gira més al voltant de l'alumnat i cal gestionar les seves particularitats i diferències. Cadascú té un estil d'aprenentatge diferent, un conjunt d'intel·ligències desenvolupades de forma diferent i una personalitat que cal gestionar a ajudar a fer créixer.

Amb aquesta activitat, els docents podreu integrar millor cada estudiant dins de la dinàmica educativa amb la gestió de les seves emocions individuals i col·lectives, per tal d'atendre les necessitats específiques de la diversitat de l'alumnat.

Amb la correcta gestió de les emocions a l'aula, el professorat podrà usar més eficaçment, eines docents modernes i metodologies amb enfocament globalitzat perquè els permetrà adaptar no només els continguts sinó també la forma de la transmissió del coneixement per tal d'afavorir unes condicions òptimes d'aprenentatge.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional d'atenció a la diversitat dels alumnes i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. L'educació emocional per a la diversitat

Mòdul 2. Diversitat emocional, conflictes i estrès

Mòdul 3. Diversitat del creixement personal

Mòdul 4. Resolució de conflictes i gestió de la diversitat a l'aula

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació