L'atenció a la diversitat

Cada alumne té unes necessitats específiques que poden ser causades per diversos factors, ja siguin psicològics, d’origen, d’estat social, etc. i cal que els docents i les famílies disposin de les eines necessàries per donar una resposta correcta i eficaç a aquestes necessitats.

En aquesta activitat, treballarem l’aplicació de la psicologia educacional per tal de millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat. També hi veurem com podem ajudar a crear unes pràctiques de centre i com podem millorar els sistemes d’acollida i d’adaptació de l’alumnat amb necessitats especials. Això inclou una participació activa de l’equip docent per tal que l’alumnat assoleixi les competències necessàries en els diversos àmbits i, també, cal una col·laboració molt estreta amb l’entorn familiar per tal que l’atenció personalitzada sigui el més eficient possible.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional d'atenció a la diversitat dels alumnes i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Introducció a la diversitat

Mòdul 2. Desenvolupament de l'alumnat

Mòdul 3. Mesures i suports a l'alumnat

Mòdul 4. Escola i família

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació