Com potenciar el pensament crític

Passem bona part del nostre temps intentant entendre les coses i ho fem, sobretot, amb l’ús del raonament. En un món cada cop més globalitzat i amb més informació al nostre abast, es fa difícil destriar la informació que ens és útil de la que no ens n’és. Aquest raonament crític es pot millorar i sistematitzar amb mètodes d’aprenentatge global com ara les recerques experimentals i l’aplicació de l’anàlisi dels arguments. En aquest curs aprendrem com millorar la nostra capacitat, i la del nostre alumnat, de destriar el gra de la palla i com fer-ho a partir de l’anàlisi de les dades que tenim disponibles.

Podem potenciar el nostre pensament crític amb l'ús de l'anàlisi dels arguments i de les seves parts, els diagrames d'anàlisi, l'avaluació de la força lògica dels arguments, veure les influències socials i d'internet en el nostre raonament, les formes deductives, els arguments per analogia, sil·logismes, i altres eines que veurem en aquest curs.

En aquesta activitat, els participants aprendran com potenciar el pensament crític per poder prendre decisions raonades. D’aquesta manera, es millorarà la integració correcta de diverses fonts de coneixement per aconseguir un aprenentatge holístic més complet i poder trobar la informació important.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs no és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per a cap perfil professional.

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. Introducció al raonament

Mòdul 2. L’anàlisi dels arguments

Mòdul 3. Introducció a l’avaluació

Mòdul 4. Introducció als arguments deductius

Mòdul 5. Arguments inductius comuns

Mòdul 6. Arguments socials

Mòdul 7. Raonament científic

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació