La docència en l'era digital

(Introducció a la competència digital docent)

Aquest curs abans s'anomenava "Introducció a la competència digital docent". Per un canvi en la normativa del Departament d'Educació, n'hem canviat el nom per "La docència en l'era digital", però el curs és el mateix i amb els mateixos continguts.

Durant els últims anys l’ensenyament ha canviat molt i cal un nou enfocament que inclogui les noves tecnologies. Aquestes noves eines ens poden ajudar amb noves competències que són necessàries per al futur de l’alumnat.

Aquesta activitat us permetrà afrontar els reptes docents que suposa la incorporació dels mitjans digitals a l’aula i hi veurem els fonaments teòrics i pràctics que ens permetrà posar en pràctica una nova manera d’impartir docència i reforçar el rol del docent en l’era digital.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional de competència digital docent i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. El docent en l’era digital

Mòdul 2. L’ús de les tecnologies a l’aula

Mòdul 3. Aprenentatge efectiu en línia

Mòdul 4. Diferències pedagògiques dels mitjans digitals

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació