Aprenentatge basat en projectes

L'aprenentatge basat en projectes permet als estudiants adquirir confiança en ells mateixos, tenir un pensament crític, saber resoldre problemes amb creativitat, treballar en equip, i tot un seguit d'habilitats que els permetran desenvolupar la seva activitat personal i professional en un present i en un futur. I, tot això, alhora que adquireixen els coneixements acadèmics necessaris i les seves aplicacions a la vida real.

Un dels principals avantatges de l’enfocament globalitzat amb l'aprenentatge basat en projectes és que acosta l'alumnat a situacions properes a les quals es podrà trobar quan acabi la formació i se'l prepararà per a una societat global que cada cop més requereix projectes multidisciplinaris i amb diversos participants.

A partir d'una pregunta inicial que es planteja als estudiants o, molt sovint, que ells mateixos plantegen segons les seves experiències o inquietuds, aquests alumnes van desenvolupant les competències que necessiten per completar aquest projecte, sempre des d'un punt de vista de l'aplicació pràctica d'aquests coneixements.

En aquesta activitat, els participants veureu els avantatges de les metodologies amb enfocament globalitzat i la docència basada en projectes, i aprendreu com gestionar els vostres cursos i el vostre alumnat de manera eficaç per mantenir-ne viva la curiositat innata.

Objectius

Mitjançant aquest curs, els participants sereu capaços de:

Perfils professionals

Aquest curs és a la llista oficial del Departament d'Ensenyament per al perfil professional de metodologies amb enfocament globalitzat i et comptarà 40 hores per a aquest perfil.

Les edicions d'aquest curs que són a la llista oficial d'Ensenyament són:

Pots consultar aquesta llista a l'enllaç següent: Consulta d'activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Continguts

Mòdul 1. La motivació dels estudiants

Mòdul 2. El disseny dels projectes

Mòdul 3. La gestió dels projectes

Mòdul 4. La transformació de l'escola

Metodologia

Condicions

Dates

Fem aquest curs cada mes. La data d'inici és el primer dia del mes i la data final és l'últim dia del mes.

Reconeixements

Curs reconegut com a activitat de formació permanent d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost de 2012, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari. (vegeu-ho aquí)


Inscripció

Vull inscriure-m'hi En vull més informació